Τιμητικό. Τους ευχαριστώ, αν και δεν τους ξέρω.

http://www.arabicnadwah.com