Αρχαιοπρεπές διήγημά μου στην εφημερίδα ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ (Τετάρτη 7 Αυγούστου 2019)

...