«Τρία Άλφα μία Ήττα κι ένα Ωμέγα» (από και χάρη στις «Εκδόσεις τών Φίλων»):

 

http://www.bookia.gr/index.php?action=Suggestions&book=217157