Θεατρικός Παρνασσός Κείμενα και Μελέτες Ι, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ», Αθήνα 2021, σελ. 238.

 

Από τον ποιητή, θεατρολόγο και κριτικό Κωνσταντίνο Μπούρα

 

Πέρα από «εργαλείο» για ερευνητές, μελετητές και ανήσυχους πνευματικούς επαρκείς αναγνώστες, αυτό το βιβλίο είναι ένα εικονογραφημένο αφήγημα με ψυχαγωγικά μέρη, όπως «Ο Πολυτεχνήτης [sic] Ιατρός – Μίμος εις πράξιν μίαν» «που υποβλήθηκε στον Δραματικό Διαγωνισμό του 1874, με το ψευδώνυμο “Pardon” (δυστυχώς δεν σώζεται ο φάκελος με το όνομα του συγγραφέα). Στο πάνω μέρος του εξωφύλλου του χειρογράφου έχουν τεθεί οι υπογραφές των μελών της κριτικής Επιτροπής που το ανέγνωσαν: Αριστείδης Δόσιος, Γεώργιος Παράσχος, Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, Θεοδόσιος Βενιζέλος, Ιωάννης Πανταζίδης, Σπυρίδων Βασιλειάδης (Αρχείο «Παρνασσού»).

Όλο το πιο πάνω (εντός εισαγωγικών απόσπασμα) είναι η εκτενής λεζάντα τού εξωφύλλου αυτής της άκρως ενδιαφέρουσας (και από λαογραφικής πλευράς) δραματουργικής απόπειρας κάποιου αγνώστου πνευματικού ανθρώπου τής εποχής εκείνης, που δεν απέχει – ως φαίνεται – από την δική μας.

Η πρωτοτυπία αυτού του βιβλίου είναι πως μέσα από μια αυστηρή επιστημονική εργασία φιλοτεχνείται ένα συναρπαστικό αφήγημα που ζωντανεύει μπροστά στα μάτια της ψυχής μας δύο αιώνες πολιτιστικής δράσεως τού ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΥΓΟΥ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ». Κι αυτό είναι εκτός από άκρως κατατοπιστικό και λογοτεχνικώς συναρπαστικό.

Η Καθηγήτρια Μαρία Δημάκη-Ζώρα είναι συστηματική επιστήμων αλλά και δεινή λογοτέχνις. Με πλήρη επίγνωση της ακαδημαϊκής ορθότητος επιτυγχάνει να σαγηνεύσει τον μυημένον αναγνώστην, ουχί μόνον δια των παρατιθεμένων πραγματολογικών στοιχείων, αλλά δια του συνδετικού μίτου της Αριάδνης που δίνει διέξοδο προς το Φως τής Γνώσεως, της Αλήθειας και τού Κάλλους.

«Μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω» εις αυτήν την αναγνωστικήν περιπέτειαν. Είναι τόσον ορθώς αρχιτεκτονημένον το εν λόγω πόνημα που υποδεικνύει προσεκτικήν ανάγνωσιν, περιήγησιν, περιδιάβασιν, επί-σκεψιν.

Με το καλό να δούμε και το δεύτερο βιβλίο τής σειράς «ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ».

Δηλώνω ευθαρσώς ότι επιθυμώ να συμμετάσχω.

 

Δρ Κωνσταντίνος Μπούρας, Επισκέπτης Καθηγητής Θεατρικής Κριτικής στο ΕΚΠΑ

https://konstantinosbouras.gr