Γιατί η γενναιοδωρία δείχνει πνευματικότητα, ανωτερότητα, ψυχικό μεγαλείο, αυτάρκεια κι αυτοδυναμία, ελευθερία κι ανωθρώσκουσα διάθεση, υψιπετή στόχευση και πλήρη αφομοίωση των συμπαντικών νόμων… ΜΗΝΑ ΒΙΝΤΙΑΔΗ, σε ευχαριστώ από καρδιάς και σου εύχομαι τα άριστα!

Ταπεινός Κωνσταντίνος Μπούρας