για τη μετάφρασή ενός ποιήματός μου στα πολωνικά…

 

http://www.polonia.be/Listy-z-daleka/lzd.htm