137 ΦΑΟΣ. Εκεί που το Φως γεννάει

Σκότος

Και το Σκότος Φως.

Κι αυτή είναι η αρχέγονη περιπέτεια

Τού Κόσμου…

 

Δρ. Κωνσταντίνος Β. Μπούρας