Ευχαριστώ τον Δρ Παναγιώτη ΒΟΥΖΗ για την εμβριθέστατη κριτική του που φωτίζει το σύνολο τού έργου μου και την ιδιαιτερότητα τής ποιητικής μου:

https://avgi-anagnoseis.blogspot.com/2022/08/homme-recit.html?fbclid=IwAR3G0CTMOhr__UL-3xiXlB9oBzbCy8NfID9JkrTWVlAsj8l-BXp-1d9QnE0