διαβάζοντας ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΈΡΓΑ ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ χάρη στην ακάματη φιλοξενία του Θοδωρή Μεσσήνη την εμβρίθεια του διευθυντή Δημήτρη Στάμου και την δεξιοτεχνία της Ντορίτας Χωραφά στον ήχο… Από το Θεατρικό Δεκάπτυχο “Κρίσιμη Δεκαλογία” εκδόσεις “Τάδε Έφη” του φίλου Σωτήρη Νικολακόπουλου,
επεισόδιο πρώτο…