Σας ευχαριστώ για τις ευχές σας. Να είμαστε όλοι καλά, υγιείς, δημιουργικοί, πολυχρονεμένοι, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι… Η Ποίηση καταφύγιο και παραμυθία της ψυχής μας…