Ευχαριστώ την Δρ Αγγελική Κομποχόλη για την εξαιρετική κριτική της σε ένα βιβλίο που μου πήρε 41 χρόνια να το ολοκληρώσω. «Ατλαντίς. Μυθ-Ιστορία».