Ευχαριστώ την Δρ Αγγελική Κομποχόλη για την εξαιρετική κριτική της σε ένα βιβλίο που μου πήρε 41 χρόνια να το ολοκληρώσω. “Ατλαντίς. Μυθ-Ιστορία”.