Τρία ποιήματα από την πρόσφατη δίγλωσση ποιητική συλλογή «Ποιήσεως εξόφλησις» του Κωνσταντίνου Μπούρα (δίγλωσση έκδοση, ελληνικά  – γαλλικά, εκδόσεις ‘‘Λιοτρίβι Παναγιώτα Γ. Σαράφη’’) μεταφρασμένα εδώ στα αγγλικά από την Πάνυ Σαράφη, εκπαιδευτικό, μεταφράστρια, ερευνήτρια, εκδότρια, Διδάκτορα του Ιονίου Πανεπιστημίου

 

 ***************

  

Lullaby Obituary

 

ΑΝΕXODOS ANASTENAGMOS

ENTHOUSIODIS ANAPTEROSIS

HEROIC SUBMERSION

in the moldy well

Nobody manages to captivate

The invisible melody…

Of colors, of sounds,

Of feelings, of sharing

But dedicated

In our art

Silkworms of Light

We have sanctified

All our lives

To the holy sericulture…

You don’t see

Than from above

The clandestine garden

With perfumes

And its hidden melodies.

Even disharmony

Pastille

In the Mosaic of the World

The work…

Hand embroidery

Countless

 

*****

 

The wind caresses the ears

 

The wind caresses the ears of corn,

The sun bends them,

Love revives them

 

*****

When a bird flies into a closed room…

 

When a bird flies into a closed room…

You know the time to leave has arrived.

Others moan

And you breathe a sigh of relief.

Good luck!!