από την έδρα Γιώργου Σεφέρη στο Harvard University.

Αν θέλετε παρακαλείσθε να ακολουθήσετε τον πιο κάτω σύνδεσμο

και να εγγραφείτε δωρεάν. Θα σας αποσταλεί άλλο προσωπικό link για τη σύνδεσή σας μέσω Zoom.

Dear all,
I would like to invite you to a poetry reading (in the original and in English translation) and conversation with Konstantinos Bouras and Dinos Siotis (Friday, December 4, 2:00 pm Boston time).
For details and instructions about registering please visit the following webpage:
Greek Poetry Reading and Conversation with Professor P. Roilos
 

Σας περιμένουμε!!!