πάνω σε μια φωτογραφία που ανάρτησε στο Διαδίκτυο η φίλη μου ΑΝΑΪΣ ΦΙΛΙΩ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ…