ΤΟΝ ΕΥΓΝΩΜΟΝΩ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ.

 

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΒΕΛΗΝΕΚΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΑΣ

ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.

 

https://pisarze.pl/2021/04/06/wiersze-konstandinosa-burasa-grecja-w-przekladzie-pawla-krupki/

 

Το ποίημα αυτό συμπεριλαμβάνεται στο βιβλίο με τα 1111 φιλοσοφικά-στοχαστικά ποιήματά μου

από τις πάντα νικηφόρες ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΙΚΑΣ!!!