https://www.ertecho.gr/radio/trito/show/odigos-orxistras-gia-neous/ondemand/545240/oodigos-orxistras-gia-neous-me-ton-niko-ksanthouli-15122023/?fbclid=IwAR1VaEADkCdTmB5kVUqWpdvc3P86PK08HIvgVVIKtSZfeCkr42D0RmZ7-hs

 

τον ευγνωμονώ από καρδιάς

Κωνσταντίνος Μπούρας ευγνώμων…