συνεντεύξεις επιφανών λογοτεχνών:

 

https://www.youtube.com/@user-vs9og2wf8p

πάντα στη διάθεσή Σας εκλεκτοί συνάδελφοι…

 

με σεβασμό, εκτίμηση, αναγνώριση και αλληλεγγύη,

 

Δρ Κωνσταντίνος Μπούρας ευγνώμων…