Λογοτεχνική και θεατρική κριτική σήμερα. Όρια, όροι, προϋποθέσεις | Τετάρτη 21/12