χωρίς την ανακάλυψη τού Γουτεμβέργιου θα ήμασταν φτωχοί…

 

χωρίς την ελεύθερη διάχυση της Λογοτεχνίας στο Διαδίκτυο θα ήμασταν περιορισμένοι…

 

χωρίς τον σκηνοθέτη Γεώργιο Κ. Τάντο θα ήμουνα αμήχανος στην καθημερινή ποιητικότητα μιας ζωής αφιερωμένης στο πνεύμα…

 

τον ευγνωμονώ εκ βάθους καρδίας για την συνδημιουργική αξιοποίηση στιγμών, φωτογραφιών, ποιημάτων, πονημάτων, πημάτων μου…

 

κι έπεται συνέχεια….

https://www.youtube.com/watch?v=TCrPDoFKKbE

https://www.youtube.com/watch?v=WsaaOPBoUxk