Δεύτερος επίλογος

 

Ξεπέρασα

Τον σκόπελο.

Καιρός τώρα να

Ξανοιχτώ

Στην πλατιά, γαλάζια

Θάλασσα,

 

Στο απέραντο

Ενεργοπληροφοριακό

Πεδίο

Τού σύμπαντος

Κόσμου…

 

Πλησμονή,

Γαλήνη,

Ωκεάνιο συναίσθημα.