Ο Δρ Κωνσταντίνος Μπούρας

 

Παρουσιάζει στη ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Τού πολυχώρου ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ

(οδός Σατωβριάνδου 36, Αθήνα 104 32

τηλέφωνο: 21 0524 2211)

 

Τη σύγχρονη «Ασκητική»

(στα βήματα τού Μεγάλου Δασκάλου, ηρωικού πρωτοπόρου στο ελευθέρως ερευνάν Νίκου Καζαντζάκη)

με τίτλο

«Προορατικός ασκητής στυλίτης.  Δαιμόνων βήμα αγγέλων αναψυχή – Αγγέλων βήμα δαιμόνων ανακωχή…»

 

Τις 4 Τετάρτες του Φεβρουαρίου (7, 14, 21 και 28/2/2024)

[με ελεύθερη είσοδο θεατών-ακροατών, ώρα προσέλευσης στις 19.30, έναρξη παρουσίασης στις 20.00 και διάρκεια εκδήλωσης μία ώρα].