ΝΕΜΕΣΙΣ ΡΑΜΝΟΥΣΙΑ

 

Σημαντικοτέρα συμπαντική νόσος

Λοιμώδης

Θανατηφόρος:

ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ.

Δια της ταχύτητος τού φωτός

Μεταδίδεται,

Κατωτέρας όμως τής Αληθείας,

Παντός κεραυνού κατισχυούσης

*

Η ευλογία των απροκλήτων επιθέσεων,

Η ευτυχία των αυτοκλήτων εχθρών,

Χαρίζουν πάντα στο πνεύμα

Το απαραίτητο κάρβουνο στην ατμομηχανή

Τής έμ-πνευσης,

Πορφυρώνουν το πείσμα

Να φτάσουμε ακόμα πιο ψηλά

Ακόμα πιο πέρα

Την κριτική μας αναδίφισιν

Τού Αγνώστου…

*

[Μεγάλη Δευτέρα πρωί

Ένας ταξιτζής που μου ανέλυσε την Αποκάλυψιν

Με την σοφία τής βιωμένης απλότητός του

Με βοήθησε να ξαναγαπήσω το ανθρώπινο είδος].

*

Ευχαριστώ τους φίλους που με στήριξαν

Εξήντα χρόνια τώρα.

Ευχαριστώ τους εχθρούς που με έκαναν

Καλύτερο άνθρωπο.

Όσο για τους ηθολογούντες, ας θυμηθούμε τον Ταρτούφο.

Οι ανήθικοι ας με λέγουν ό,τι θέλουν.

Έστιν Δίκης Οφθαλμός ός τα πάνθ’ ορά.

Υπάρχει και η Νέμεση.

Φόβος και τρόμος των ψευδομένων, των συκοφαντούντων.

Αιδώς αχρείοι!!!!

Υπάρχει και Θεός. Και βλέπει!!!

Εβδομάδα των Παθών γιατί κρατάς όλον τον χρόνο;