35 Ποιητές κάτω των 35 ετών στον Κήπο τού Νομισματικού Μουσείου.