Ευγνωμονώ τον Διευθυντή τού ιστορικού ΝΟΥΜΑ Κύριο ΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ.