ΑΠΟΤΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ ΕΛΟΪΖ ΣΤΟΝ ΜΟΝΑΧΟ ΑΒΕΛΑΡΔΟGR